Covid-19

Virgiel en Corona

De afgelopen vijftien jaar heeft de Commissie Externe Betrekkingen zich bezig gehouden met het organiseren van evenementen voor bedrijven en studenten. Dit jaar, zal ook bij ons, de focus liggen op de anderhalve meter inrichting van deze evenementen. Hieronder alvast een korte toelichting over hoe we dit in grote lijnen aan gaan pakken. 

Randvoorwaarden

Alle aanwezigen worden op de hoogte gesteld van de voorzorgsmaatregelen. Alle aanwezigen zullen vroegtijdig geïnformeerd worden over de richtlijnen en veranderingen. Alle aanwezigen dienen de gezondheidscheck in te vullen. Bij ingangen en toiletten zal desinfectie aanwezig zijn. 

Logistiek

Alle evenementen worden zittend ingericht, er wordt gebruikt gemaakt van verschillende ruimtes met kleinere tafelindelingen. De benodigde looproutes en afstanden zullen worden aangegeven. 

Gaat ons evenement door?

We zullen ten allen tijde streven naar het door laten gaan van de evenementen. Bij deze evenementen worden de risico’s zoveel mogelijk geminimaliseerd en de nodige aanpassingen zullen getroffen worden. 

Evenementen kunnen altijd verplaatst worden als de situatie daar om vraagt. Deze beslissing zal in overleg met het bedrijf worden genomen en er zullen ook mogelijkheden omtrent online vervanging worden aangeboden.